Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informujemy, iż wykonywanie zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim podlega ograniczeniu, w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 występującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,  po uprzednim umówieniu się telefonicznie, listownie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Wnioski, pisma i podania należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy ePUAP lub skrzynki na korespondencje znajdującej się przy wejściu do jednostki.

Ponadto wnioski: „Aktywny Samorząd”, o pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zalecamy składać za pośrednictwem systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl).

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański

Telefon: 58 560-23-20      Fax: 58 562-65-31

e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl

 


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, iż wykonywanie zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Starogardzie Gdańskim podlega ograniczeniu, w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 występującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie, listownie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Wnioski, pisma i podania należy kierować do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności           za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy ePUAP lub skrzynki na korespondencje znajdującej się przy wejściu do jednostki.

        

Kontakt:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim

Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański

Telefon: 58 561-29-40      Fax: 58 531-02-17

e-mail: zoonstarogard@wp.pl