LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„STACJA – POMOC ROZWÓA RADOŚĆ”

(TJ. WYKONAWCÓW ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU

W TYM SZKOLEŃ/ KURSÓW/WARSZTATÓW ITP.

WYŁONIONYCH W RAMACH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH)

 

Dane osobowe uczestników przekazano niżej wymienionym podmiotom wykonującym zadania związane wyłącznie w celu udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu „Stacja  – Pomoc Rozwój Radość”, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Koordynacja projektu

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Eko-Inwest

Anna Reszke

Zabagno 8B

83-115 Swarożyn

 

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, Kurs komputerowy, Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej

O.K. Ośrodek Kursów

Edmund Kwidziński

ul. Sobieskiego  217, 84-200 Wejherowo

 

 

Kurs decoupage

Polska Szkoła Florystyczna

Małgorzata Bukalska

ul. Pawłowskiego 6

60-681 Poznań

 

 

Kurs języka angielskiego

Szkoła Języka Angielskiego EUREKA

ul. Kościerska 3c/13

89-604 Chojnice

 

 

Warsztaty „Wejście w dorosłość”, Kurs wychowawców wypoczynku, Warsztaty z doradcą zawodowym, Wyjazd warsztatowy z psychologiem, Poradnictwo indywidualne psychologa, Kurs języka migowego

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Karolina Brzeska

ul. Witosa 5

83-200 Starogard Gdański

 

 

Kurs fotograficzny, Kurs wychowawców wypoczynku (podwykonawca)

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 6

u. Rycerska 1

83-200 Starogard Gdański

 

 

Kurs prawa jazdy kategorii B

Szkołą Nauki Jazdy „Wiraż”

Anna Klaus-Dębińska

ul.Skarżyńskiego 16

83-200 Starogard Gdański

 

 

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

Biuro Prawnej Ochrony Pracy, Kancelaria Prawna

Robert Gorczyca

ul. Armii Krajowej 44

83-200 Starogard Gdański 

 

 

Turnus rehabilitacyjny

Haratyk Leszek, „Panorama Morska”

ul. Kasztanowa 4/7

55-040 Kobierzyce