Lista podmiotów, którym przekazano dane osobowe uczestników Projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” (tj. wykonawców zadań związanych z realizacją projektu w tym szkoleń, kursów, warsztatów itp. wyłonionych w ramach przetargów i zapytań ofertowych.

 

 

Dane osobowe uczestników przekazano niżej wymienionym podmiotom wykonującym zadania związane wyłącznie w celu udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu „Stacja  – Pomoc Rozwój Radość”, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 


 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

Eko-Inwest

Anna Reszke

Zabagno 8B

83-115 Swarożyn

 


 

Trójmiejska Akademia Kształcenia

Marta Dutkiewicz

ul. Filipkowskiego 4/10

 


 

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Karolina Brzeska

ul. Witosa 5

83-200 Starogard Gdański

 


 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 6

u. Rycerska 1

83-200 Starogard Gdański

Kazimiera Lemka

 


 

Szkoła Nauki Jazdy „Wiraż”

Anna Klaus-Dębińska

ul. Skarżyńskiego 16

83-200 Starogard Gdański

 


 

Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjne „DOBRY BRAT” S.C.

Dobry Brat 12

83-221 Osiek