Opublikowano przez
Posted in

Europejski Fundusz Społeczny – PCPR Starogard Gdański

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został utworzony w 1957 r. na podstawie Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. W pierwszym okresie EFS miał na celu zwiększanie szans uzyskania pracy na terenie wspólnoty poprzez promowanie zatrudnienia i zwiększenie mobilności pracowników. EFS obecnie jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach […]