Na zdjęciu: zajęcia na kursie pierwszej pomocy przedmedycznejW dniach 7-8 III oraz 10-11 III 2013r. odbyły się zajęcia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedzę zdobywało 24 uczestników projektu systemowego „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kursanci zdobyli wiedzę szczegółową i umiejętności praktyczne wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz sposób postępowania w przypadkach stanów zagrażających zdrowiu i życiu.

Podczas zajęć omówiono m.in. tematykę zadławienia ciałem obcym, ran i oparzeń, złamań kości, zwichnięcia i skręcenia stawów oraz zatrzymywania krwotoków. Wiadomości przekazywano w sposób przystępny i zrozumiały dla osób nie mających na co dzień kontaktu z medycyną.

Podczas zajęć