Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim jest realizatorem projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 listopada 2013 roku.

Celem głównym jest wzrost poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych wśród podopiecznych PCPR z terenu powiatu starogardzkiego poprzez zastosowanie indywidualnych i grupowych form wsparcia.

 

Tegoroczni uczestnicy projektu brali udział m.in. w kursach takich jak: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs języka angielskiego (grupy początkująca i zaawansowana), kurs komputerowy (grupy początkująca i zaawansowana), kurs decoupage, kurs barmański, kurs stylizacji paznokci, kurs fotograficzny, warsztaty „Wejście w dorosłość”, warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego, warsztaty wyjazdowe z psychologiem, poradnictwo indywidualne psychologa, kurs prawa jazdy, kurs sprzedawcy z kasą fiskalną, kurs wychowawców wypoczynku, turnus rehabilitacyjny, spotkania z doradcą ds. osób niepełnosprawnych. Ponadto skierowano i sfinansowano zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia oraz kosztów z nimi związanych. W ramach działań środowiskowych odbył się piknik edukacyjno-integracyjny.

Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, podniesienia umiejętności społecznych i interpersonalnych, integracji społecznej oraz poprawienia kondycji psychoruchowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych.

Na dzień 20 grudnia 2012r. zaplanowano uroczyste spotkanie, w trakcie którego będzie miało miejsce podsumowanie osiągniętych efektów przeprowadzonych szkoleń oraz wręczenie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających aktywne uczestnictwo w zajęciach. Uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście będą mieli okazję zobaczyć galerię zdjęć z realizowanego projektu, będącą posumowaniem tych działań.

Ponadto informujemy, iż od stycznia 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim będzie realizować kolejną edycję projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość.” Uczestnikami projektu mogą być: młodzież umieszczona w rodzinach zastępczych, pełnoletni wychowankowie będący w trakcie usamodzielnienia oraz osoby niepełnosprawne.   Chętnych zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z programem szkoleń.

Udział w tego typu przedsięwzięciach daje szansę na zdobycie nowych umiejętności i szerokiej wiedzy. Nabyte zaś wiadomości będą pomocne w dalszym życiu społecznym i zawodowym.