Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Wnioski w tym zakresie mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku dostępne  są na stronie www.pfron.org.pl