Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dokument zwany Narodową Strategią Spójności, w którym określił własne priorytety i obszary wykorzystania Funduszy Europejskich (podobnie jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego budżetu na lata 2007-2013).

Narodowa Strategia Spójności realizowana jest w Polsce za pomocą sześciu programów pomocowych (operacyjnych).

Projekt EFS realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

  1. Program Operacyjny – Kapitał Ludzki
  2. Europejski Fundusz Społeczny
  3. „Stacja – Pomoc Rozwój Radość”
  4. Regulamin uczestnictwa w programie
  5. Formularze do pobrania