Do pobrania:

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE „EDUKACJA I INTEGRACJA PRZECIWKO PRZEMOCY” – plik w formacie pdf 149 kB, plik w formacie doc 183 kB

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA do projektu pn. „ EDUKACJA I INTEGRACJA PRZECIWKO PRZEMOCY”  – plik w formacie pdf 192 kB, plik w formacie doc 379 kB

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „Edukacja i integracja przeciwko przemocy” – plik w formacie pdf 188 kB, plik w formacie doc 156 kB 

 

„Integracja na Zamku”

W dniach 25 – 26 oraz 27 – 28 sierpnia dla 35 osobowej grupy dzieci i młodzieży objętej wsparciem w ramach projektu pn. „Edukacja i integracja przeciwko przemocy”, odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny na Zamek w Gniewie. W trakcie pobytu uczestnicy brali czynny udział w zajęciach warsztatowych z psychologiem. Czas wolny wypełniały zabawy integracyjne, zajęcia sportowe oraz bardzo interesujące zajęcia edukacyjne: spacer z pochodniami korytarzami Zamku, warsztaty rzemieślnicze, widowisko „Wakacje z duchami” oraz zwiedzanie izby tortur.

 

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

{gallery}galerie/2014/gniew{/gallery}

„Warsztaty z pedagogiem”

Po powrocie z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego dzieci i młodzieży wzięli czynny udział w warsztatach z pedagogiem. Uczestnicy nabyli praktycznej wiedzy nt. umiejętności asertywnego zachowania, wzmacniania samooceny, radzenia sobie z aktami przemocy, cyberprzemocą, przemocą w szkole.

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

{gallery}galerie/2014/pedagog{/gallery}

„Zajęcia artystyczno – ruchowe”

We wrześniowe, październikowe i listopadowe wtorki uczestnicy projektu spotykają się na zajęciach plastyczno – tanecznych, mających na celu rozwijanie artystycznych zainteresowań oraz integrację poprzez wspólną zabawę. Różnorodność zajęć, m. in.: malowanie na szkle, elementy bodypainting, karaoke, taniec, zabawy z chustą animacyjną, jak zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Każdy znajdzie coś dla siebie, jak również może wykazać się kreatywnością oraz artystyczną fantazją podczas zajęć.

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

{gallery}galerie/2014/zajecia_tw{/gallery}

 

Zakończenie projektu

16 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Edukacja i integracja przeciwko przemocy”, mającego na celu szeroko rozumianą profilaktykę zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na ten cel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało 45 tys. zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (na drodze otwartego konkursu).

Wsparciem objęto 35 dzieci i młodzieży w wieku 9 – 19 lat, zamieszkałych na terenie powiatu starogardzkiego. W ramach proponowanych aktywności uczestnicy mieli możliwość skorzystania z m. in. wyjazdu edukacyjno-integracyjnego na Zamek w Gniewie, zajęć sportowych (basen, skałka wspinaczkowa, park linowy, ćwiczenia na hali sportowej), zajęć plastyczno-artystycznych oraz wokalno-tanecznych, zajęć kulinarnych, lekcji języka angielskiego, a także gier i zabaw logicznych. Ważnym elementem były warsztaty oraz spotkania indywidualne z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Ze względu na swoją różnorodność zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zjawisko przemocy we wszystkich jej formach jest coraz poważniejszym problemem dotykającym nas wszystkich. Profilaktyka uczy osoby młode, że bez względu na to z jakiego środowiska pochodzimy nikt nie jest skazany na doświadczanie przemocy, i że są sposoby na skuteczne jej przeciwdziałanie.

Wszystkim uczestnikom oraz ich rodzinom dziękujemy za czynny udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu.

 

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

{gallery}galerie/2015/16012015_1{/gallery}