Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że od dnia 16.01.2013r. do dnia 28.01.2013r. trwa rekrutacja uczestników projektu systemowego „Stacja- Pomoc Rozwój Radość”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • bezrobotne i/lub
 • nieaktywne zawodowo i/lub
 • zatrudnione,

zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, w szczególności:

 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i/lub
 • młodzież (w wieku 15-17 lat) przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub
 • pełnoletni wychowankowie (w wieku 18-25 lat) przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub będący w trakcie procesu usamodzielniania.

 

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg form wsparcia:

 • kurs prawa jazdy kategorii B,
 • kurs wychowawcy wypoczynku,
 • kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej,
 • kurs decoupage,
 • kurs języka angielskiego,
 • kurs komputerowy,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wyjazd na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny,
 • spotkania z doradcą ds. osób niepełnosprawnych
 • warsztaty „Wejście w dorosłość”
 • wyjazd warsztatowy z psychologiem,
 • poradnictwo indywidualne psychologa,
 • warsztaty z doradcą zawodowym,
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształceniana poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektu,
 • piknik edukacyjno-integracyjny (w ramach działań o charakterze środowiskowym).

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY