Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że jest na etapie końcowym opracowania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowiącej część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W terminie od 10 do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59 będą prowadzone konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie starogardzkim na lata 2021-2027.

Przedstawiając Państwu projekt strategii, uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do strategii w ww. terminie za pomocą dołączonego poniżej formularza, który należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprstarogard.pl.

Po zakończonych konsultacjach zostanie opracowana ostateczna wersja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie starogardzkim na lata 2021-2027, która trafi pod obrady Rady Powiatu Starogardzkiego.

Załączniki do pobrania:

  1. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie starogardzkim na lata 2021-2027”
  2. Formularz uwag do projektu ” Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie starogardzkim na lata 2021-2027″.