Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów z doradcą zawodowym.Na przełomie czerwca i lipca 2012r.  odbywały się warsztaty z doradcą zawodowym. Zajęcia przeprowadzono dla 24 uczestników projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w postaci 3 spotkań czterogodzinnych.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji zawodowych, wzrost poziomu umiejętności interpersonalnych.

Warsztaty obejmowały następującą tematykę: bilans kompetencji, odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i kierunki zdobywania kwalifikacja zawodowych, aktywne metody poszukiwania pracy,  internet narzędziem poszukiwania informacji,  sytuacja różnych grup wiekowych na rynku pracy, przedsiębiorczość i kreatywność drogą własnego sukcesu, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto dla 1 uczestnika przeprowadzono zajęcia zawodoznawcze oraz zaplanowano indywidualną ścieżkę kariery.