Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

AKTUALNOŚCI

Artykuły

 • KOMUNIKAT Z DNIA 25.06.2024 R.

  Oddział Pomorski PFRON przypomina, iż do dnia 30 czerwca 2024 r. trwa druga tura
  naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na
  realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.
  Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych
  w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez
  prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy
  rehabilitacji. Pomoc finansowa w ramach programu jest udzielana adresatom ze środków
  PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu. Adresatami
  programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, które mogą składać wnioski
  w ramach programu w wyznaczonej przez starostę jednostce organizacyjnej samorządu
  powiatowego, właściwego terytorialnie dla siedziby WTZ

  Czytaj Więcej o: KOMUNIKAT Z DNIA 25.06.2024 R.
 • ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM! ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

  ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM! ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

  Jesteś osobą gotową otworzyć siebie i swój dom na potrzeby dzieci?

  Zostań rodziną zastępczą!

  Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  - dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

  - nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

  - wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

  - nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

  - są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;

  - przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  - zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego potrzeb;

  - nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

  - co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą musi posiadać stałe źródło dochodów.

  Jeśli spełniasz powyższe warunki i jesteś chętny zostać rodziną zastępczą zapraszamy do rozmowy i uzyskania wstępnej kwalifikacji przed szkoleniem!

  Zgłoszenia przyjmujemy do 06.05.2024 r. do godz. 12:00. Formularz zgłoszeniowy i wniosek o przeszkolenie proszę wypełnić i dostarczyć do PCPR osobiście lub drogą pocztową – formularz wraz z wnioskiem są dostępne do pobrania poniżej, dostępne są również w PCPR.

  Szkolenie odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2024 r. Proces kwalifikacji i szkolenie są bezpłatne.

  Przyjdź do nas – Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9 w godzinach pracy Centrum

  lub zadzwoń pod numer 513-712-798, 573-209-016

  i dowiedz się więcej.

   

  Czytaj Więcej o: ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM! ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!