„Czas na zdrowe myślenie o chorobach psychicznych”

W wielu krajach na całym świecie dzień 10 października obchodzony jest jako Dzień Zdrowia Psychicznego.

Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi borykających się z różnego typu zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, od depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, po schizofrenię i psychozy. A wszystko to związane jest z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. To niezwykle ważna sprawa, gdyż dotyczy bowiem każdej płci, każdej grupy wiekowej i kultury.

Osoby dotknięte przez choroby często wstydzą się o tym mówić, gdyż obawiają się dyskryminacji i wykluczenia w pracy i społeczeństwie. Często też zaburzenia, których doświadczają zagrażają rodzinie, a wielokrotnie są przyczyną działań autodestrukcyjnych. Cierpienia doświadczają zatem sami chorzy, jak również najbliżsi członkowie rodziny.

Aby przeciwdziałać wszelkim uprzedzeniom i ignorancji społeczeństwa w dniu 9 października na Rynku Miejskim w Starogardzie Gdańskim obchodziliśmy Dzień Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Jego celem było zwrócenie uwagi na oblicze tego zjawiska i jego konsekwencji. Wyłącznie wczesna i właściwa diagnoza, odpowiednie wsparcie i leczenie mogą przynieść oczekiwane skutki w postaci powrotu do zdrowia. Ważnym jest by móc samemu rozpoznawać symptomy zaburzeń psychicznych wśród bliskich nam osób np. smutek, całkowitą niezdolność do odczuwania przyjemności, zobojętnienie, spadek aktywności i zainteresowań. Wówczas należy właściwie i szybko zareagować, powstrzymując się od dokonywania stygmatyzujących ocen. Dzięki temu osoba potrzebująca może uzyskać wsparcie w postaci psychoterapii (rozmowy z kompetentnym lekarzem), bądź też leczenia farmakologicznego.

Tegoroczne obchody Dnia Zdrowia Psychicznego zainaugurowane zostały Mszą Św. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim przez księdza Piotra Lubeckiego.

Pozostała część obchodów miała miejsce na południowej stronie Rynku Miejskiego, dokąd uczestnicy nabożeństwa udali się w uroczystym przemarszu.

Organizatorzy uroczystości, a należeli do nich:

  • Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim,
  • Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

i inni zadbali o dobre samopoczucie uczestników imprezy, a także o poczęstunek w postaci grochówki, drożdżówki i słodkości.

Niezwykle wymownym elementem scenerii Rynku były „Drzwi tolerancji”. Ich przekroczenie symbolizowało solidarność i otwartość wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Stanowiło o chęci włączania się społeczeństwa w zakres promocji i rozumienia problematyki zdrowia psychicznego poprzez przełamywanie stereotypów i barier.

Na scenie zobaczyć można było występy taneczne uczennic ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim, skecze przedstawione przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu Starogardzkiego.

Wielu wzruszeń dostarczył koncert dwóch tenorów Mirosława Niewiadomskiego oraz Kordiana Kacperskiego.

Uwagę mieszkańców zgromadzonych tego dnia przyciągały nie tylko wystąpienia na scenie, ale także udostępniane w specjalnie przygotowanych namiotach wielorakie prace plastyczne, wyroby rękodzieła mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy.

 


 

http://www.polnocna.tv/vid/9141-swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego-w-starogardzie-gdanskim


 

{gallery}galerie/dzp_09102015{/gallery}