Stronę 2. i 3. wniosku należy wydrukować proporcjonalnie do liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. 5 dzieci=5 egzemplarzy strony numer 2 i 5 egzemplarzy strony numer 3).
Rodziny zastępcze dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do wniosku powinny dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły, że dziecko w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczniem danej szkoły.

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – plik pdf 840kB