Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - Strona główna

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Artykuły

 • TWOJA NOWA PRACA - PROGRAM ABSOLWENT

  Projekt Twoja Nowa Praca realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia, Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie.  Skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski i którzy poszukują pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie:

  1. Dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy
  2. Sfinansowanie szkoleń do kwoty 2900 zł na szkolenia zawodowe i 1400 zł na szkolenia językowe.
  3. Pomoc w znalezieniu stażu/pracy. 
  4. Wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.
  5. Wyjazd integracyjny 3 dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).

  Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie:

  http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

  lub pod nr telefonu:   509 702 883 i 690 173 353

  W załączeniu ulotka informująca o projekcie.

  Projekt jest aktualny do 2023 roku.

  Czytaj Więcej o: TWOJA NOWA PRACA - PROGRAM ABSOLWENT
 • POMORSKIE DZIECIOM

  Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski, Unia Europejska.

  Powiat Starogardzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych realizuje projekt pn. „Pomorskie dzieciom” służący przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub innych chorób zakaźnych.

  Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19 poprzez wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, jak również pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka z powiatu starogardzkiego.

  W ramach projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim otrzymało grant w wysokości 113 441,60 zł, w tym 107 139,29 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 6 302,31 zł ze środków budżetu państwa.

  Grant realizowany będzie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

  W ramach projektu realizowane będą działania :

  1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne
  2. Warsztaty edukacyjne
  3. Superwizja
  4. Doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

  Uczestnicy projektu:

  1. 40 dzieci z pieczy zastępczej
  2. 45 osób tj. rodzice zastępczy i pracownicy PCPR

  Opis rezultatów:

  Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pozwoli zniwelować negatywne zmiany , które pojawiły się na skutek ograniczeń występujących w czasie epidemii Covid-19. Założone w tym zakresie działania specjalistyczne przyczynią się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa dzieci, ułatwią wyrażanie emocji dzieciom w tym tych negatywnych, złagodzą występujące u nich stany lękowe oraz stres w związku z ograniczonymi kontaktami z bliskimi czy nauką zdalną. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych oraz superwizji podniosą swoją wiedzę w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, zwłaszcza pod względem występowania u nich problemów psychicznych wynikających z negatywnych skutków COVID-19. Wzrośnie ich skuteczność w rozwiązywaniu różnego typu problemów. Doposażenie pracowników PCPR poprawi jakość ich pracy w dobie pandemii oraz ułatwi realizację zadań projektowych.

  Grantobiorca zapewni trwałość poprzez kontynuację zatrudnienia specjalisty do wsparcia dzieci, organizowanie cyklicznych warsztatów edukacyjnych oraz superiwzji, jeśli zostanie zgłoszone takie zapotrzebowanie przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji grantu. Wszelkie informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Grantobiorcy.

   

   

  Czytaj Więcej o: POMORSKIE DZIECIOM
 • KOMUNIKAT Z DNIA 01.02.2022 ROKU W SPRAWIE ZMIANY ORGANU WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH DODATKU WYCHOWAWCZEGO 500+

  Od 1 lutego 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego 500+, niezależnie od okresu którego dotyczą, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim nie jest organem właściwym w sprawie i nie będzie przyjmować ani rozpatrywać wniosków o to świadczenie.
  Wypłata przyznanego przez tut. Centrum dodatku wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana do końca okresu na jaki zostało przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

  Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego na dalszy okres (od czerwca 2022r.) będzie można składać od 1 lutego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

  UWAGA: przed złożeniem wniosku do ZUS należy zgłosić się do PCPR celem pobrania zaświadczenia/

   

  Więcej na ten temat przeczytasz w tym miejscu:
  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

  Czytaj Więcej o: KOMUNIKAT Z DNIA 01.02.2022 ROKU W SPRAWIE ZMIANY ORGANU WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH DODATKU WYCHOWAWCZEGO 500+

Banery/Logo