Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Załącznik do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r.  Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku (361 kB, pdf)

Zarządzenie  Nr 3/2022  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad realizacji w 2022 r. pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”(6342 kB, pdf)

 

Powiat Starogardzki przystąpił w 2022 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2022, to:

MODUŁ I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • szkole wyższej,
 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • a także dla osób mających przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2022:

 1. Moduł I   – od 1 marca 2022 do 31 sierpnia 2022 r.
 2. Moduł II  –
  • na semestr letni – od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
  • na semestr zimowy – od 1 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

 

W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie http://www.pfron.org.pl, a także link do strony na www.pcprstarogard.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – „Aktywny samorząd”.

 

System Obsługi Wsparcia dla beneficjentów Modułu II

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ – link do Systemu Obsługi Wsparcia dla beneficjentów Modułu II

 

Pracownicy:

    • Justyna Cichocka
    • Joanna Puttkammer
    • Karolina Gadziejewska

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Realizator programu oraz PFRON. Administrator zobowiązany jest przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, a także zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
 2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Realizator zobowiązany jest również do poinformowania wnioskodawcy, że jego dane osobowe zostaną przekazane do PFRON – PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

 

 

Wnioski oraz załączniki do pobrania

UWAGA:
Wszystkie wnioski są plikami w formacie *.odt (Libre Office)
Do wypełnienia wniosków proszę używać darmowego programu Libre Office – do pobrania ze strony: https://pl.libreoffice.org/download/download

 

Proszę wybrać wersję odpowiednią do zainstalowanego systemu – 32 lub 64 bit

https://www.libreoffice.org/download/download/

 

001AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (98 kB, odt)

002AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 lub 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (96 kB, odt)

003AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu (97 kB, odt)

004AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 lub 3 lub 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (102 kB, odt)

005AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (96 kB, odt)

006AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 5 dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (96 kB, odt)

007AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (100 kB, odt)

008AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawność (96 kB, odt)

009AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (99 kB, odt)

010AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (100 kB, odt)

011AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania (98 kB, odt)

Artykuły

 • Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że do dnia 10 października 2022 roku trwa nabór wniosków o dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

  Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

  Termin

  Opis

  01.03.2022

  Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
  środków finansowych PFRON na realizację programu

  01.03.2022

  Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
  w System Obsługi Wsparcia (SOW) 

  31.03.2022

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
  w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

  29.04.2022

  Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  31.05.2022

  Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
  31 marca 2022 r.)

  31.08.2022

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
  w Module I

  10.10.2022

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
  w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

  06.12.2022

  Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

  31.12.2022

  Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

  31.08.2023

  Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2022 roku 
  na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

  Czytaj Więcej o: Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 • Aktywny samorząd - informacja z dnia 06.09.2022 r.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że dnia 31 sierpnia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny  samorząd” Moduł I.

  Jednocześnie przekazujemy do wiadomości,  że w Module II – dofinansowanie do wykształcenia na poziomie wyższym nabór na semestr zimowy rozpoczął się 1 września  2022 i potrwa do 10 Października 2022 r. Wnioski należy składać w dedykowanym osobom z niepełnosprawnością systemie SOW.

  Czytaj Więcej o: Aktywny samorząd - informacja z dnia 06.09.2022 r.

Banery/Logo