Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje wolontariuszy do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w pieczy zastępczej na terenie powiatu starogardzkiego.

Praca wolontariuszy będzie polegała przede wszystkim na wsparciu rodzin zastępczych w opiece nad dziećmi, robieniu zakupów, jak również pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, udzielaniu korepetycji, organizowaniu im czasu wolnego (zabawa, spacery). Uczestnictwo w wolontariacie daje szansę zdobycia cennego doświadczenia, satysfakcję z pomocy innym, możliwość wykazania się w różnych obszarach życia rodzinnego oraz nabycie nowych umiejętności.

Osoby zainteresowane pełnieniem wolontariatu proszone są o kontakt z pracownikami PCPR pod numerem tel. 585602320 lub w siedzibie PCPR w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9.

Kto może zostać wolontariuszem?

Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia oraz, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, osoba niepełnoletnia. Wolontariuszem nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Banery/Logo